koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat

6323
Barbara Duda
Medycyna Sportowa
Miejsce w dokumencie: 2008 nr 6, s. 379-384


aktywność fizyczna, sprawność fizyczna, styl życia, promocja zdrowia

Rodzaj dokumentu:
Artykuł