koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 15-16 lat województwa śląskiego /

9499
Dorota Graffik, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz.
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
Miejsce w dokumencie:

- Czasopismo jest kontynuacją serii "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku".

- Streszczenie w jęz. angielskim.



chłopcy, dziewczęta, krokomierz, kwestionariusz IPAQ

Rodzaj dokumentu:
Artykuł