koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Garbacz, Karolina.

    Aktywność fizyczna jako metoda pracy streetworkerskiej z dziećmi i młodzieżą, podopiecznymi programu "MOST- alternatywa dla ulicy ", działającego przy Centrum Wolontariatu w Lublinie / / Karolina Garbacz.. // Wychowanie Fizyczne i Sport,2014, z.2 s.71-74
   
streetworking, pedagogika ulicy, dzieci ulicy, aktywność fizyczna, resocjalizacja