koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność fizyczna jako metoda pracy streetworkerskiej z dziećmi i młodzieżą, podopiecznymi programu "MOST- alternatywa dla ulicy ", działającego przy Centrum Wolontariatu w Lublinie /

10036
Karolina Garbacz.
Wychowanie Fizyczne i Sport
Miejsce w dokumencie: 2014, z.2 s.71-74


streetworking, pedagogika ulicy, dzieci ulicy, aktywność fizyczna, resocjalizacja

Rodzaj dokumentu:
Artykuł