koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Budzisz, Aleksandra.

    Analiza zachowań agresywnych ze względu na płeć w grupach sportowców i nietrenujących / / Aleksandra Budzisz, Karolina Kostorz, Monika Nawrocka.. // Wychowanie Fizyczne i Sport,2014, z.3 s.103-112
   
sport, agresja, wrogość, gniew, agresja słowna, agresja fizyczna