koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Bartík, Pavol.

    Aktywność ruchowa osób niedostosowanych społecznie / / Pavol Bartík.. // ,s. 503-526
   
sport    
turystyka    
prewencja uzależnień    
uzależnienia    
aktywność ruchowa    
sport młodzieży niedostosowanej społecznie    
turystyka osób niedostosowanych społecznie