koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność ruchowa osób niedostosowanych społecznie /

Bartík, Pavol.
Pavol Bartík.
Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością
Red. Stanisław Kowalik
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
s. 503-526


sport
prewencja uzależnień
turystyka
sport młodzieży niedostosowanej społecznie
turystyka osób niedostosowanych społecznie
uzależnienia
aktywność ruchowa

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment