koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Przysada, Grzegorz

    Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna sudentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego / Grzegorz Przysada, Rafał Kozicki, Magdalena Maślanka.. // Medycyna Sportowa,2012, nr 4, s. 277-284
   
Streszczenie w jęz ang.    
Tekst równoległy w jęz. angielskim

   
ruch, studenci, Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej-IPAQ