koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku aktywności zawodowej

2541
Jerzy Wyrzykowski
Człowiek i Ruch
Miejsce w dokumencie: 2002, Nr 2, s101-115


czas wolny
aktywność fizyczna
turystyka
osoby dorosłe

Rodzaj dokumentu:
Artykuł