koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Badanie funkcjonalne kończyn dolnych w przebiegu miopatii jako czynnik warunkujący zapobieganie i leczenie przykurczów mięśniowych

5272
Anna Radwańska
Postępy Rehabilitacji
Miejsce w dokumencie: 2007 nr 1, s. 15-21


ocena zakresów ruchu, przykurcze mięśniowe

Rodzaj dokumentu:
Artykuł